Wynik TSH przy raku tarczycy. Jakie powinno być stężenie hormonu?

Rak tarczycy to nowotwór, który rozwija się z tkanek tarczycy. Choroba ta sprawia, że dochodzi do wzrostów komórek w patologiczny sposób i mogą się one rozprzestrzeniać po całym organizmie. Zaś tarczyca to gruczoł w kształcie motyla znajdujący się u podstawy szyi, tuż pod jabłkiem Adama. Tarczyca wytwarza hormony regulujące tętno, ciśnienie krwi, temperaturę ciała i wagę. Rak tarczycy może początkowo nie powodować żadnych niepokojących sygnałów. Jednak w miarę wzrostu może powodować oznaki i objawy, takie jak obrzęk szyi, zmiany głosu i trudności w połykaniu. Istnieje kilka rodzajów raka tarczycy. Większość typów rośnie powoli, chociaż niektóre typy mogą być bardzo agresywne. Większość nowotworów tarczycy można wyleczyć. Wydaje się, że liczba zachorowań na raka tarczycy wzrasta. Wzrost ten może być spowodowany ulepszoną technologią obrazowania, która umożliwia świadczeniodawcom opieki zdrowotnej wykrywanie małych nowotworów tarczycy na skanach CT i MRI wykonanych w przypadku innych schorzeń. Nowotwory tarczycy wykryte w ten sposób są zwykle małymi nowotworami, które dobrze reagują na leczenie. 

Jakie są oznaki świadczące o obecności raka tarczycy w organizmie? 

Większość nowotworów tarczycy nie powoduje żadnych niepokojących oznak ani objawów we wczesnym stadium choroby. Wraz z rozwojem raka tarczycy może powodować: 

 • pojawienie się guzka, który można wyczuć przez skórę na szyi, 
 • uczucie, że obcisłe kołnierzyki koszul stają się zbyt ciasne, 
 • zmiany w głosie, w tym narastająca chrypka, 
 • trudności z połykaniem, 
 • opuchnięte węzły chłonne na szyi, 
 • ból szyi i gardła. 

Jak wygląda diagnostyka raka tarczycy?  

Rak tarczycy może zostać zdiagnozowany po tym, jak dana osoba uda się do lekarza z powodu objawów lub może zostać wykryty podczas rutynowego badania fizykalnego lub innych testów. Jeśli istnieje powód, aby podejrzewać, że możesz mieć raka tarczycy, lekarz zastosuje jeden lub więcej testów, aby potwierdzić diagnozę. Jeśli rak zostanie wykryty, można wykonać inne testy, aby dowiedzieć się więcej o raku. 

Czytaj także: Rak tarczycy – czy jest wyleczalny?

Poniższa lista prezentuje rodzaje testów na obecność raka trzustki oraz badań, które pozwolą na jego poznanie:  

 • ultradźwięki,  
 • skanowanie radiojodem,  
 • tomografia komputerowa (TK),  
 • obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI), 
 • pozytonowa tomografia emisyjna (PET), 
 • biopsja,  
 • badanie strun głosowych (laryngoskopia), 
 • badania krwi (Tyroglobulin, Kalcytonina, T3 i T4 (hormony tarczycy), hormon stymulujący tarczycę (TSH)). 

Czy wynik stężenia hormonu TSH ma znaczenie przy raku tarczycy?  

Chociaż śmiertelność pozostaje na stałym poziomie, zachorowalność na raka tarczycy rośnie. W latach 1973-2002 nastąpił 2,4-krotny wzrost raka tarczycy i 2,9-krotny wzrost raka brodawkowatego tarczycy (PTC). American Cancer Society szacuje, że w 2007 r. w Stanach Zjednoczonych zostanie zdiagnozowanych 33 550 nowych przypadków raka tarczycy. Chociaż ten niedawny wzrost liczby zachorowań na raka tarczycy jest prawdopodobnie związany z ulepszonymi metodami obrazowania, powodującymi błąd zarówno w zakresie długości, jak i czasu realizacji, ponownie otwiera pytanie, czy istnieją modyfikowalne czynniki ryzyka rozwoju raka tarczycy.

Zobacz również: Jak szybko rośnie guz tarczycy?

Hormon stymulujący tarczycę (TSH) jest głównym czynnikiem wzrostu komórek tarczycy i regulatorem jej funkcji. Kontroluje procesy, które prowadzą do zwiększonej produkcji i wydzielania hormonów tarczycy. Stężenia hormonów tarczycy (tj. trójjodotyroniny i jej prohormonu tyroksyny) we krwi odwrotnie regulują uwalnianie TSH poprzez pętlę ujemnego sprzężenia zwrotnego na poziomie przysadki. Wysokie poziomy TSH powiązano z patogenezą PTC w modelu mysim. Supresja TSH jest obecnie zalecana w leczeniu pacjentów ze zróżnicowanym rakiem tarczycy (DTC), co wykazało korzyści dla przeżycia pacjentów. Sugeruje się również, że hormony tarczycy mają działanie promujące nowotwór w przypadku kilku nowotworów, w tym raka trzustki, piersi, jajnika i prostaty. Jednak wyniki badań epidemiologicznych łączących TSH i hormony tarczycy z ryzykiem raka tarczycy były niespójne. 

Istnieje coraz więcej dowodów na to, że stężenie TSH w surowicy jest niezależnym predyktorem rozpoznania nowotworu złośliwego tarczycy u pacjentów z guzkową chorobą tarczycy. Ponadto przedoperacyjne stężenia TSH w surowicy są wyższe u pacjentów z bardziej agresywnymi guzami, co sugeruje potencjalną rolę TSH w progresji zróżnicowanego raka tarczycy. W oparciu o te obserwacje, pacjenci z wyższymi stężeniami TSH w surowicy i granicznymi wynikami cytologicznymi mogą wymagać bardziej agresywnych badań i leczenia w porównaniu z pacjentami z niższym wyjściowym stężeniem TSH.  

Dobrze zróżnicowane raki tarczycy wyrażają receptory TSH. Chociaż onkogeny i inne czynniki wzrostu biorą udział we wzroście i rozwoju raka tarczycy, wydaje się prawdopodobne, że TSH może działać jako bodziec raka. Hipotezę tę potwierdza poprawa przeżycia u pacjentów z rakiem tarczycy leczonych supresyjnymi dawkami lewotyroksyny oraz przypadki wzrostu guza po odstawieniu T4 lub rekombinowanym TSH. Odpowiadając na pytanie zawarte w nagłówku –  tak, nadmierna stymulacja tarczycy przez hormon TSH należy do czynników mających wpływ na powstawanie raka tarczycy.

Bibliografia:

 1. Megan R. Haymart 2021 Progress and Challenges in Thyroid Cancer Management