Rak tarczycy – czy jest wyleczalny?

Według dostępnych danych statystycznych, roczna zachorowalność na raka tarczycy w Polsce wynosi około 2500 osób. Choroba znacznie częściej dotyka kobiety niż mężczyzn. Średni wiek zachorowania na raka tarczy wynosi około 30 lat. Pojawia się zatem pytanie, czy rak tarczycy jest wyleczalny? 

Rak tarczycy – objawy 

Początek raka tarczycy przebiega zazwyczaj bezobjawowo przez co chory nie jest świadomy zagrożenia. Zazwyczaj rozpoznanie choroby spowodowane jest zgłoszeniem się do lekarza pacjentów z objawami takimi jak:

  • ból zlokalizowany w szyi i gardle, 
  • powiększone węzły chłonne na szyi, 
  • pojawienie się wyczuwalnego przez skórę szyi guzka, 
  • utrudnione przełykanie oraz zmiany w głosie. 

Powyższe objawy nie powinny być bagatelizowane przez pacjentów. Jeśli utrzymują się one przez dłuższy czas, towarzyszy im ogólne złe samopoczucie oraz osłabienie organizmu, należy koniecznie udać się do lekarza.

Zobacz także: Wynik TSH przy raku tarczycy. Jakie powinno być stężenie hormonu?

Rozpoznanie raka tarczycy

Lekarz podczas wizyty przeprowadzi szczegółowy wywiad chorobowy mający na celu określenie występowania czynników ryzyka raka tarczycy u pacjenta oraz dokona wstępnego badania palpacyjnego szyi pacjenta. Badanie to skupia się na ocenieniu wielkości tarczycy, wykryciu obecności guzków oraz ich wielkości, twardości i ruchomości. Do postawienia diagnozy niezbędne jest badanie tarczycy i węzłów chłonnych. W przypadku wystąpienia guzków na tarczycy dokonuje się biopsji cienkoigłowej, na podstawie której możliwe jest wykrycie nowotworu. 

Leczenie raka tarczycy

Rokowanie w przypadku raka tarczycy jest ściśle uzależnione od stadium w jakim został on zdiagnozowany. Wczesne uzyskanie diagnozy pozwala na całkowite wyleczenie choroby. W przypadku raka tarczycy niezbędnym może okazać się leczenie operacyjne, skupiające się na doszczętnym usunięciu gruczołu tarczycowego oraz sąsiadujących z nim węzłów chłonnych. W zależności od stadium rozwoju choroby wyróżnia się trzy typy operacji: całkowite wycięcie tarczycy, wycięcie płata lub operacje uzupełniające po niedoszczętnej operacji pierwotnej raka tarczycy. W walce z nowotworem tarczycy stosuje się również leczenie uzupełniające obejmujące terapię izotopem jodu-131 oraz tyroksyną. Zastosowanie substancji ma przyczynić się do realnego zmniejszenia rozwoju mikroprzerzutów oraz uzupełnienie niedoborów hormonalnych. Często stosuje się również metody takie jak radioterapia i chemioterapia.

Wczesne wykrycie raka tarczycy pozwala na całkowite pozbycie się nowotworu. Rokowania wśród chorych na raka tarczycy są dużo bardziej pozytywne niż w przypadku chorób nowotworowych innych narządów. Zdecydowana większość zdiagnozowanych przypadków jest w pełni wyleczalna i pozwala pacjentowi na powrót do zdrowia. Należy jednak pamiętać o wczesnej diagnostyce choroby oraz podjęciu odpowiednich działań. 

Profilaktyka – czy można uniknąć zachorowania?

Choć rokowania w przypadkach nowotworów tarczycy są pozytywne, lepiej zapobiegać chorobie niżeli ją leczyć. Prozdrowotny tryb życia może znacznie przyczynić się do zminimalizowania ryzyka wystąpienia raka tarczycy. Do głównych działań profilaktycznych celem zapobiegania powstania tego rodzaju nowotworu należy spożywanie pokarmów bogatych w jod, do których zaliczają się ryby morskie. Ponadto, ważnym czynnikiem w profilaktyce raka tarczycy jest całkowita rezygnacja z palenia papierosów oraz jak największe ograniczenie spożycia alkoholu lub jego całkowite wyeliminowanie. 

Rak tarczycy nie musi być wyrokiem. Pamiętajmy o regularnym samobadaniu szyi oraz okolic gardła i tarczycy. Wczesne wykrycie choroby daje ogromne szanse na jej przezwyciężenie i długie, piękne życie. 

Bibliografia:

  1. Tobias Carling, Robert Udelsman (2014) Thyroid cancer